Autyzm - wprowadzenie - www.niegrzecznedzieci.yum.pl Autyzm - wprowadzenie - ilustracja

Autyzm - wprowadzenie

Co to jest autyzm?

Jest to trwające przez całe życie zaburzenie rozwojowe, dotykające mózgu, które może powodować poważne problemy w nauce, komunikowaniu się i zachowaniu. ...

Jakie są objawy autyzmu?

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autystycznego zwykle mają w mniejszym lub większym stopniu te wspólne, charakterystyczne objawy: ...

Jakie są trudności i mocne strony osób z autyzmem?

Dla większości największymi wyzwaniami są język i umiejętności społeczne. Umiejętności wahają się w zależności od osoby, ale generalnie ludzie z tego rodzaju zaburzeniami ...

Jaki jest sposób nauki dzieci z autyzmem - jak uczą się najlepiej?

Większość takich dzieci bardzo dobrze uczy się wizualnie. Programy szkolne opierają się w przeważającej mierze na języku i potrzebują modyfikacji dla uczniów z zaburzeniem. ...

Jak diagnozuje się autyzm?

Obecnie nie istnieją żadne testy medyczne lub fizyczne "markery", które wskazują, że dziecko cierpi na zaburzenie. Zamiast tego, specjaliści ...

Jakie są przyczyny autyzmu i czy można go wyleczyć?

Nie zidentyfikowano żadnej pojedynczej przyczyny tego schorzenia. Badania wskazują, że zaangażowanych może być kilka czynników, takich jak ...

Jakie są metody leczenia autyzmu i jak pomóc osobie z zaburzeniem?

Mimo że nie ma lekarstwa na zaburzenie, to istnieją leki, terapie, diety i inne metody jego leczenia, które mogą pomóc niektórym dzieciom ...

Strony internetowe