Autyzm - wprowadzenie - www.niegrzecznedzieci.yum.pl Autyzm - wprowadzenie - ilustracja

Jak diagnozuje się autyzm?

Obecnie nie istnieją żadne testy medyczne lub fizyczne "markery", które wskazują, że dziecko cierpi na autyzm. Zamiast tego, specjaliści obserwują zachowanie dziecka i studiują jego historię rozwoju, aby zidentyfikować cechy typowe dla zaburzenia. Lekarze i inni specjaliści często używają kryteriów wymienionych w wydawanym przez American Psychiatric Association "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM), aby określić, czy dziecko ma autyzm. Istnieją też inne standardowe listy używane do diagnozowania tego zaburzenia, zwłaszcza u bardzo młodych dzieci.

Jako rodzic, odgrywasz krytyczną rolę w procesie diagnostycznym, ponieważ masz najbardziej wyczerpujące informacje o rozwoju swojego dziecka i jego zachowaniu.

Otrzymanie diagnozy może być trudne ze względu na to, że wielu lekarzy i innych specjalistów nie ma doświadczenia z chorobami spektrum autystycznego.

Czym się różni medyczna diagnoza autyzmu od jego definicji pod względem edukacyjnym?

Diagnoza medyczna często opiera się na standardowych psychiatrycznych kryteriach identyfikowania zaburzeń. Nie koniecznie oznacza ona, że dziecko kwalifikuje się do kształcenia specjalnego, chociaż informacje medyczne mogą zostać użyte w procesie oceny pod względem edukacji.

Definicja edukacyjna autyzmu jest szersza i skupia się bardziej na zdolnościach do uczenia się i niepełnosprawnościach. Jest ona używana wyłącznie w celu podjęcia decyzji, czy dziecko kwalifikuje się do nauczania specjalnego. Ocena taka używa określenia autyzm do każdego dziecka spełniającego kryteria dla zaburzeń ze spektrum autystycznego, nawet jeśli diagnoza medyczna używa innego określenia, takiego jak zespół Aspergera lub całościowe zaburzenie rozwoju.