Autyzm - wprowadzenie - www.niegrzecznedzieci.yum.pl Autyzm - wprowadzenie - ilustracja

Jaki jest sposób nauki dzieci z autyzmem - jak uczą się najlepiej?

Większość dzieci mających autyzm bardzo dobrze uczy się wizualnie. Oznacza to, że rozumieją informacje, które widzą, znacznie lepiej od informacji, które słyszą. "Myślę obrazami", mówi Temple Grandin, kobieta z zaburzeniem, która napisała kilka książek. Wyjaśnia ona "obrazy są moim pierwszym językiem, a słowa drugim". Problemy z myśleniem i organizacją powszechne w chorobach ze spektrum autyzmu (zobacz objawy) wpływają także na sposób, w jaki przebiega nauka.

Programy szkolne opierają się w przeważającej mierze na języku i potrzebują modyfikacji dla uczniów z zaburzeniem. Istnieją różnorodne podejścia edukacyjne. Pomaganie uczniom zrozumieć ich otoczenie poprzez konkretne nauczanie jest jedną z najbardziej przydatnych strategii dla uczniów na każdym poziomie spektrum autystycznego. Adaptacje, które sprawiają, że klasa i praca w szkole są mniej dezorientujące powinny być częścią programu szkolnego każdego dziecka, niezależnie od użytego podejścia edukacyjnego. Te i inne strategie nauczania pomagają większości uczniów z autyzmem: